Volejte mi na číslo +420 603 768 900 | tomas@simplyhome.cz
Tomáš Kuňák

Pomohu Vám zorientovat
se na realitním a hypotečním trhu.

Od roku 2006 prodávám a pronajímám klientům jejich nemovitosti. Nabízím nejlepší možnosti financování bydlení a poskytuji poradenství při investování do nemovitostí i následnou správu portfolia pro jeho maximální výnos. Věřím, že i pro Vás bude má práce přínosem.

Tomáš Kuňák realitní a hypoteční makléř

Hypoteční proces

1. Schůzka

Celý proces začíná osobní schůzkou s Vámi. Je důležité vědět informace, které budeme při následném zpracování potřebovat:

 • kdo bude o hypotéku žádat
 • finanční situace žadatel/ů ( obecně řečeno Vaše čisté příjmy a pravidelné finanční závazky )
 • jaký typ nemovitosti při koupi uvažujete, její cenový rámec a jestli bude používat v rámci koupě nějaké vlastní zdroje

Na základě těchto informací pro Vás připravím tzv. průřez hypotečním trhem, kompletní předhled úvěrů jednotlivých bank, které si spolu probereme a vyjasníme jejich plusy a mínusy. Po výběru banky už následuje komunikace přímo s bankou

Spolupracuji s těmito bankami :

 • Hypoteční banka
 • Komerční banka
 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Expobank
 • Sberbank
 • Moneta money bank
 • mBank
 • Unicredit bank
 • Equa bank
 • Raiffeisen bank
 • Wüstenrot
 • Oberbank


2. Prescoring

Ten je ideální absolvovat ještě před podpisem jakékoliv smlouvy s prodávajícím či realitní kanceláří ( ujistíte se, že na úvěr dosáhnete a zároveň Vám banka prověří úvěrové registry ). Při prescoringu banka požaduje zpravidla pouze doložení:

 • žádosti o úvěr (či zkrácené žádosti o úvěr)
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • kopie dokladů totožnosti

Na základě těchto dokladů banka nahlídne do úvěrových registrů, kde se evidují všechny Vaše současné i historické závazky a jejich splácení. V případě negativních záznamů v těchto registrech (např. pravidelně opožděné splátky) klienta zpravidla odmítne a úvěr neposkytne. 


3. Příprava podkladů pro banku

V případě, že prescoring bude v pořádku následuje už podání žádosti a příprava dokumentů, které banka potřebuje pro interní schválení této žádosti. Tím je při koupi nemovitosti zejména:

 • potvrzení o výši příjmu na formuláři banky, příp. daňové přiznání s razítkem finančního úřadu s dokladem o zaplacení daně ( pokud jste OSVČ)
 • list vlastnictví (LV)
 • odhad ceny nemovitosti
 • smlouva, díky které klient nemovitost nabyde (kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí apod.)


4. Schválení úvěru a podpis úvěrové dokumentace

Banka na základě předložených dokumentů interně zpracovává žádost a ověřuje si doložené údaje v žádosti. Tento proces trvá většinou 3-5 pracovních dní.

Po schválení úvěru dochází k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších dokumentů, které banka vyžaduje (zástavní smlouva, návrh na vklad zástavní smlouvy apod.). V úvěrové smlouvě či v její příloze jsou uvedeny podmínky čerpání úvěru. 


5. Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je bankou povoleno až v momentě splnění podmínek daných ve smlouvě. Většinou mezi tyto podmínky patří např.:

 • uhrazení části kupní ceny z vlastních zdrojů ( banka je vždy ten poslední subjekt, který se podílí na úhradě kupní ceny )
 • vinkulace pojistné smlouvy na nemovitost
 • zaplacení poplatku za zpracování úvěru
 • podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky, případně doložení již zapsaného zástavního práva 

Téměř vždy, až na výjimky ( jako např. u výstavby nebo nákladné rekonstrukce ) se čerpá úvěr jednorázově. 

Po dočerpání nesmíte ještě zapomenout na podmínky, kterými si banka ověřuje, že klient skutečně dostál naplnění podstavy úvěru (např. došlo k zapsání zástavního práva ve prospěch banky). Většinou je to dodat bance list vlastnictví, ze kterého plyne, že jste se stali vlastníkem nemovitosti a že vůči bance bylo zřízeno zástavní právo, které kryje hypotéku.


6. Poplatky

Na závěr je nutno vzpomenout i na poplatky související s vyřízením hypotečního úvěru. Banka si může ( ale nemusí ) účtovat tyto poplatky:

 • poplatek za vyřízení
 • poplatek za vedení úvěrového účtu
 • poplatek za odhad nemovitosti


A teď už si jen dát pozor na splácení :)